DOKUMENTY DO POBRANIA

 

„Aktywni – włączeni! Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu puckiego” z działania 5.11

Dokumenty do pobrania :

Dla osoby chcącej przystąpić do projektu:

Regulamin rekrutacji i udziału

formularz zgłoszeniowy

oświadczenie o wykluczeniu

zgoda na wizerunek Phenomen

umowa uczestnictwa

dokumenty rekrutacyjne w wersji edytowalnej

Dla pracodawców : 

Regulamin organizowania stażu

Wniosek o zawarcie stażu

wzór umowy na staż

lista obecności

dziennik stażu

opinia ze stażu

wniosek o zwrot kosztów dojazdu na staż

dokumenty w wersji edytowalnej

„System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w powiecie puckim etap II” z działania 6.1.1.

         Dokumenty do pobrania :

Dla osoby chcącej przystąpić do projektu:

Formularz zgłoszeniowy

Dla pracodawców : 

Regulamin odbywania subsydiowanego zatrudnienia

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia

Wzór umowy na subsydiowane

Wniosek- rozl.subsydiowane zatrudnienie

Wniosek o zwtot kosztów badań lekarskich w ramach subsydiowanego zatrudnienia

„Rozwiń swoje możliwości- zdobądź nowe kwalifikacje. Poprawa sytuacji na rynku pracy mieszkańców powiatu puckiego i wejherowskiego.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin-rekrutacji-i-udziału-w-projekcie

Formularz zgłoszeniowy do projektu

 Umowa uczestnictwa w projekcie x2

 Oświadczenie o danych osobowych Minister ds. roz. regionalnego

 Oświadczenie o danych osobowych Zarząd woj. Pomorskiego

Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika projektu

„System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w powiecie wejherowskim I – drugi etap”

Dokumenty dla osób bezrobotnych :

Dokumenty dla pracodawców:

 

” Nowe działania – nowa perspektywa!” – kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców powiatów puckiego i wejherowskiego.

Dokumenty dla osób bezrobotnych / biernych zawodowo:

Dokumenty dla pracodawców:

 

„Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puckim – etap III”

Dokumenty dla osób bezrobotnych / biernych zawodowo:

Dokumenty dla pracodawców: