O nas

Fundację PHENOMEN tworzy grupa osób posiadająca wieloletnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, społecznych i gospodarczych na terenie powiatów puckiego i wejherowskiego oraz miasta Gdyni.

Głównymi celami działania fundacji PHENOMEN jest m.in. wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa oraz wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego województwa pomorskiego, w szczególności powiatu puckiego, powiatu wejherowskiego i miasta Gdyni, tj. działalności w zakresie pomocy społecznej, działalności edukacyjnej, przedsiębiorczości i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, kształcenia ustawicznego osób dorosłych w tym w szczególności poradnictwa, kursów, szkoleń czy zatrudnienia subsydiowanego.