Nowe działania- nowa perspektywa!” – kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców powiatów wejherowskiego i puckiego.