Witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z projektami, które realizujemy/realizowaliśmy !!!

1. Projekt realizowany przez Powiat Pucki w partnerstwie z Fundacją Phenomen  pn: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puckim -etap I”.  ZAKOŃCZONY

2. Projekt realizowany przez Powiat Pucki w partnerstwie z Fundacją Phenomen  pn: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy  w powiecie puckim – etap II” – kontynuacja. TRWA

3. Projekt realizowany przez Fundację Phenomen w partnerstwie z  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku pn. ” Reintegracja – Aktywizacja”- kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców powiatu wejherowskiego i puckiego. TRWA